Svenska huvudsidan

Aktuellt

Luonnonperintösäätiön suojelualue Seitasaari
24.9.2019 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i slutet av sommaren ett skogsområde som ur naturskyddets synvinkel är värdefullt och ligger vid fem olika vattendrag inom Kaamanentrakten i Enare. Anskaffningen blev möjlig när Sputnik, bolaget som ägs av regissören Aki Kaurismäki och bildkonstnären Paula Oinonen, donerade 100 000 euro för just detta ändamål.

Luonnonperintösäätiön suojelualue Ahmauksenkorpi
22.8.2019 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen Ahmauksenkorpi, ett skogskärr på 41 hektar i en by som heter Ahmaus och ligger i Ulvsby. Det gäller ett ovanligt vidsträckt och enhetligt skogsområde med ovanliga mängder murket trä. En stor del av skogen är ormbunkskärr till sin naturtyp.

Luonnonperintösäätiön suojelualue Kettukangas
17.6.2019 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i vår en gammal skogsbeteshage som erbjuder sin klarhet i Suotuperätrakten i Haapavesi. Skogen, som heter Kettukangas, omfattar 32 hektar och består i huvudsak av lund och lundkärr.

23.5.2019 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade ett skogsområde med en mängd träd i Vittisbofjärd i Björneborg för att skydda området tillsammans med ungefär hälften av den torrlagda bassängen av den lilla sjön Holamppi som också hör till området.

Luonnonperintösäätiön suojelualue Laitakangas-Tuohisaari
16.4.2019 |

Stiftelsen för naturarve tog nyligen emot 30,5 hektar som gåva av Heino Jokelainen från Siikalatva i Norra Österbotten. Enligt gåvobrevet förbinder sig Stiftelsen för naturarvet att se till att området lagenligt skyddas inom ett år från donationen.

Luonnonperintösäätiön suojelualue Yövilkanpuro
18.12.2017 | Metsäkaupat

Under slutet av hösten har stiftelsen lyckats anskaffa tre nya områden i Norra Karelen för att skydda dem. Tack vare köpet har stiftelsen redan sju områden i sin besittning i detta landskap. Spaningen och handelsöverläggningen genomfördes med hjälp av regionens naturvänner.

20.9.2017 | Metsäkaupat

Kruununmaa, en mångsidig gård på åtta hektar vid Isoneva i Alavo, har varit i Stiftelsen för naturarvets besittning sedan slutet av augusti. Anskaffningen finansierades av en myrkampanj som ordnades i samarbete mellan Stiftelsen för naturarvet och Österbottens naturskyddsdistrikt i Finlands naturskyddsförbund.

2.8.2017 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet tog nyligen emot en riktig gåva. Lauri Hakamies, en privatperson och naturvän från Vasa, bestämde sig nämligen för att ge oss Wikskog, en skogsbevuxen del av ön Vetlot i Vörå. Ön är omgiven av bräckt vatten i närheten av Vörå ås deltaområde. Stiftelsen skyddar Wikskog under kampanjen ”Min naturgåva till hundraåringen” för att fira Finlands jubileumsår.

7.6.2017 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i maj en liten och skum grandunge i Såka by i Karleby. Den enhetliga skogen, som alltigenom består av samma trädbestånd, omfattar tillsammans med sin mossiga grund 4,3 hektar.

11.4.2017 | Kampanjat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen Haveri gård strax väster om skyddsområdet Lampila som ligger i Töysä. På det här viset skyddas den skogbevuxna slänten tillsammans med det vidsträckta skogsområdet som gömmer sig bakom den vilket är ett glädjeämne för många donatorer som var oroliga över skogens framtid.

Sidor