Suojele pala Pirkanmaata

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys (PiLY) ja Luonnonperintösäätiö avasivat helmikuussa 2014 kampanjan metsä- ja suoluonnon suojelemiseksi pohjoisella ja luoteisella Pirkanmaalla. Kampanjan tavoitteena on löytää sopivia suojelukohteita ja kerätä rahaa niiden ostamiseksi suojeluun.

Korvet, rämeet ja niiden reunametsät ovat pohjansirkun, keltavästäräkin, riekon ja kuukkelin asuinsijoja. Vielä toistaiseksi Pirkanmaallakin esiintyy näitä uhanalaisia lajeja.

Pirkanmaan metsistä ja suoalueista on suojeltu vain noin 2,5 prosenttia. Suojelualueita on vähän, ja ne ovat kansallispuistoja ja Siikanevan soidensuojelualuetta lukuun ottamatta pieniä ja hajanaisia. Suoalueista luonnontilaisia on enää 5 prosenttia – siksi kampanjassa etsitään myös ennallistamiskelpoisia soita.

Lahjoittamalla kampanjaan autat pelastamaan keltavästäräkin kevään, reviirin riekolle, pohjansirkun pesinnän tai kuukkelin kotikorven.

Lahjoita Suojele pala Pirkanmaata -kampanjaan!

 

Anna lahjaksi kampanjakortti!
(Valitse linkin valikosta "Pirkanmaan lahjakortti")

Säätiön lisäksi kortteja myyvät Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys, Tampereen Luontokauppa ja Ekokampaamo Oranssi. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys toimii lintujen suojelun, tutkimuksen ja lintuharrastuksen edistämiseksi.

Luonnonperintösäätiöllä on rahankeräyslupa: RA/2020/921.

KUVA: Siikanevaa Ruovedellä. Jari Seppälä. 

Ota yhteyttä:

Suojelujohtaja Anneli Jussila, p. 040 586 3950
anneli.jussila@luonnonperintosaatio.fi