Akanvaara, Parikkala

KARTTA: Akanvaaran metsä kansalaisen karttapaikalla

Akanvaara on ensimmäinen Luonnonperintösäätiön suojelema alue, ostettu vuonna 2000. Koko pinta-ala on 25 hehtaaria, josta metsää 22 hehtaaria, loput niittyjä. Akanvaaran rinteessä kasvava metsä oli vielä ennen sotia metsälaidunta, jolla puusto on sittemmin saanut rauhassa tihentyä; alempana, alavalla maalla on pieniä aloja vanhempaa, täysin hakkaamatonta puustoa. Metsää hallitsevat tuhannet valkokylkiset koivut, sekapuuna kasvaa jo vantteraan kokoon varttunutta mäntyä ja harvakseltaan komeita haapoja ja haaparyhmiä. Suuria lihavia kuusia on joukossa muutamia siellä täällä; alametsän reunassa on lisäksi kaksi pienehkö kuusitaimikkoa.

Metsän pohjaa peittää korkea saniaiskasvusto, joka tuo sen heleyteen runsauden ja rehevyyden vaikutelman. Erikoisuutena on hajallaan kymmenkunta suurta haapaa, joista karhu oli ostovuonna kuorinut tyviosan, toisista rinnan korkeudelta maan pintaan ja allekin täysin kuorettomaksi, valkeaksi. Nämä haavat ovat nyt kuolleet mahtaviksi keloiksi tai kuihtumassa. Karhu samoin kuin susi kuuluvat seudun peruseläimistöön.

Akanvaaran innoittamana on naapuri suojellut omalta puoleltaan noin 8 hehtaaria, jolloin suojelukokonaisuuden pinta-ala nousee noin 33 hehtaariin.

Kuva: Mikko Hovila

Osta pala Akanvaaraa!

Anna lahjaksi tyylikäs Akanvaaran metsälahjakortti!

Kuvagalleria