Kaikkallio, Imatra

KARTTA: Kaikkallion metsä kansalaisen karttapaikalla

Imatran keskustasta vajaat kymmenen kilometriä etelään sijaitsee Kaikkallio, jonka hiidenkirkko, myös pirunkirkkona tunnettu kalliomuodostelma, on seudullisesti tunnettu vaelluskohde luontopolkuineen. Paikalliselta luonnonystävältä saatu vinkki myytävänä olevasta hienosta vanhan metsän kohteesta johti kauppoihin Luonnonperintösäätiön ja Juho Rossin perikunnan kesken. Joulun alla 2013 yli 17 hehtaarin Kaikkallion metsä siirtyi säätiölle. Löytö oli ilahduttava, sillä Etelä-Karjalan metsistä on suojeltu vain puolitoista prosenttia.

Kaikkallion metsästä kaksi kolmannesta on noin satavuotiasta, lähes luonnontilaista lehtosekametsää. Kallion lakialueella puustossa vallitsevana on mänty, mutta muualla vanhassa metsässä kuusi, jonka seassa kasvaa koivua, mäntyä ja haapaa. Metsää ei ole käsitelty vuosikymmeniin.

Kaikkallio muodostaa jyrkänteineen ja halkeamineen metsäalueen maisemallisen ytimen. Sen tuntumassa puut ovat todella järeitä ja korkeita – vanhin metsä sijoittuukin kallioalueelle ja sen lähipiiriin. Lahopuuta Kaikkalliossa on paljon, myös puustoltaan nuoremmissa osissa.

Nuorempaa metsä on alueen reunoilla: lännessä lehtipuuvaltaista ja etelässä kuusivaltaista. Eteläkaakkoon maasto laskeutuu jokilaaksoksi, jossa polveilee pieni, lehtipuiden reunustama joki.

Kaikkallio on Luonnonperintösäätiön 45. suojelualue.

Kuva: Anneli Jussila.

Metsän Kummina autat suojelemaan metsäluonnon helmiä - liity kummiksi!

Osta pala Kaikkallion metsää!

Kuvagalleria