Hiirettelänvuori, Iitti

KARTTA: Hiirettelänvuoren suojelualue kansalaisen karttapaikalla

Kymijoen pohjoisrannalla, Iitin kirkonkylää vastapäätä kohoaa komea Hiirettelänvuori. Sieltä säätiö osti toukokuussa 2013 moni-ilmeisen 17,6 hehtaarin metsän.

Hiirettelänvuoren lakialuetta lukuun ottamatta metsä on rehevää, lehtomaista kangasta. Lännessä ja idässä vuorta suojaa paikoin yli satavuotias, vanhojen koivujen täplittämä kuusimetsä. Luoteiskulmassa on pieni korpi. 

Hiirettelänvuoren metsässä lehtipuusto on poikkeuksellisen monilajista. Haapaa kasvaa eri puolilla paljon, samoin harmaaleppää. Erityisen ilahduttavaa on raitojen runsaus – niitä on varttumassa kaikenikäisiä, jopa metsiköiksi asti. Lahopuutakin metsään on syntynyt kohtalaisesti, erityisesti pystypuuna.

Hiirettelänvuoren metsä hipoo Kymijoen rantaa kaakossa ja etelässä muutaman sadan metrin matkalla. Metsä on myös maisemallisesti tärkeä: Kymijoelle avautuvat kauniit jokimaisemat palkitsevat Hiirettelänvuoren laelle kiipeävän.

Hiirettelänvuori on Luonnonperintösäätiön 38. suojelualue ja ensimmäinen Kymenlaaksossa. Varojen keruussa kauppaa varten on auttanut merkittävästi Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys säätiön kanssa yhteisessä Kuukkelimetsä Kymenlaaksoon -kampanjassa. Kampanja ja varojen keruu oston kattamiseksi jatkuu yhä.

Kuva: Lassi Kujala.

Liity Kuukkelimetsän Kummiksi!

Osta pala Hiirettelänvuorta!

Kuvagalleria