Lehtoranta eli Kirkkopolun metsä, Hamina

Kartta: Lehtoranta Karttapaikassa

Keväällä 2020 hankittu Lehtoranta eli Kirkkopolun metsä on monipuolinen metsätila, joka sisältää vaihtelevia metsätyyppejä, kuten avointa mäntykangasta ja tummaa lehtomaista kuusikkoa, johon on syntynyt arvokasta lahopuuta. Kangasmaasto laskee etelälaidaltaan, muuttuu kosteammaksi ja vaihettuu rämeeksi.

Runsaan viidentoista hehtaarin kokoisella suojelualueella on lisäksi joitakin ojia, joiden kohdalla tutkitaan mahdollisuutta vesitalouden ennallistamiseen.

Lehtorannan alue on myös kulttuurillisesti arvokas, sillä metsän läpi kulkeva hiekkatie edustaa historiallista Kirkkopolkua alkuperäisessä linjassaan. Muualla polku on suurimmaksi osaksi kadonnut maastoon. Kirkkopolkua kuljettiin vuosisatojen ajan Onkamaan kylästä Vehkalahden kirkolle, nykyiseen Haminaan. Vehkalahden Marian kirkko on rakennettu 1400-luvulla ja sen puiset edeltäjät edellisellä vuosisadalla. Onkamaan kylässä tiedetään harjoitetun kaskiviljelyä jo 1300-luvulla, joten Kirkkopolkua on voitu hyvinkin käyttää puolisen tuhatta vuotta, lähes sotiin asti. Onkamaan kylän mestarihiihtäjät harjoittelivat polkureitillä 1920- ja 30-luvuilla, jolloin samaa tietä käyttivät myös kieltolakia rikkoneet trokarit. Polun varrelta tunnetaan runsaasti karhuhavaintoja ja sieltä löytyy myös jatkosodan aikoihin käytössä ollut desanttien tähystysmänty sekä taukopaikaksi sopivat Lepuuskivet.

Lehtoranta on Luonnonperintösäätiön kolmas suojelualue Kymenlaaksosta. Hiirettelänvuori ostettiin Iitistä vuonna 2013 ja viime vuonna saatiin lahjoituksena pikkuinen Lammashaka Haminan Pyhällön kylästä. Kymenlaaksosta on ollut vaikea saada hankittua suojeltavia alueita, joten kohde on sikälikin erityisen arvokas lisä Luonnonperintösäätiön suojelutoiminnassa.

(Kuva: Anneli Jussila)

Osta pala Lehtorantaa!

Kuvagalleria

Suojelualue Lehtoranta Luonnonperintösäätiö
Suojelualue Lehtoranta Luonnonperintösäätiö
Suojelualue Lehtoranta Luonnonperintösäätiö