Čáháligvääri, Inari

Čáháligvääri Maahisenvaara Luonnonperintösäätiö Luonnonsuojelualue Inari

Čáháligvääri eli Maahisenvaara kartalla.

Čáháligvääri eli Maahisenvaara on Inarin Partakossa sijaitseva koskematonta luonnonmetsää sisältävä harvinaislaatuinen tila, joka ulottuu Inarijärven rantaan. Tila ostettiin saamelaiselta Aikion suvulta kevättalvella 2021. Rannassa sijaitseva kenttä sekä oikeus poronhoitoon alueella säilyvät suvulla. Kauppaneuvottelut käytiin poroisäntä Leo Aikion kanssa. Alunperin Kaapin-Matin nimellä tunnettu tila saa myyjän toivomuksesta suojeltuna nimen Čáháligvääri eli Maahisenvaara.

Čáháligväärin metsä on noin 42 hehtaarin suuruinen ja sijaitsee tiettömän taipaleen takana. Se edustaa Euroopan viimeisiä luonnonmetsiä ja on ainutlaatuinen koskemattomuudessaan – metsässä on jatkumo jääkaudesta nykyhetkeen ilman ihmisen väliintuloa. Ylä-Lapin vanhimmat tutkitut mäntyjen lustot kertovat lähes 8000 vuoden historiasta. Muinaispuita on löytynyt järvistä, missä pohjamuta on ne säilyttänyt.

Luonnontilaiset, tuhatvuotiset metsät Inarijärven pohjoisrannalla ovat paitsi erämaata, myös Muddusjärven paliskunnan porolaitumia ja saamelaisten kulttuurimaisemaa. Vanhat metsät luppoineen ovat ehdottoman tärkeitä porojen selviämiselle talven yli. Metsähallituksen ja yksityisten hakkuut ovat rajusti vähentäneet luppometsiä ja johtaneet jäljelle jääneiden alueiden riittämättömyyteen.

Inarinsaamelainen sana Čáhálig tarkoittaa saamelaismytologiassa aarteenvartijahaltiaa, jolta oli pyydettävä lupa ennen kuin metsään voitiin leiriytyä. Čáháligväärin edustalla lainehtii suuri Inari, "erämaameri", ja rannalta on näköyhteys Äijjih-saareen, Ukkoon, saamelaisten pyhään seitaan. Ylä-Lapin metsäaarteiden suojelussa voi myös Luonnonperintösäätiö olla auttamassa lahjoittajiensa tuella ja ehkä myös Čáháligväärin aarteenvartijan avulla.

Luonnonperintösäätiö kunnioittaa ylisen Lapin alkuperäisväestön eli saamelaisten maata ja maisemaa nimeämällä suojelualueen ensin saameksi ja toisena kielenä suomeksi.

Kuva: Jarmo Pyykkö

Osta pala Čáháligvääriä!

Kuvagalleria

Čáháligvääri Maahisenvaara Luonnonperintösäätiö Luonnonsuojelualue Inari
Čáháligvääri Maahisenvaara Luonnonperintösäätiö Luonnonsuojelualue Inari
Čáháligvääri Maahisenvaara Luonnonperintösäätiö Luonnonsuojelualue Inari
Čáháligvääri Maahisenvaara Luonnonperintösäätiö Luonnonsuojelualue Inari
Čáháligvääri Maahisenvaara Luonnonperintösäätiö Luonnonsuojelualue Inari
Čáháligvääri Maahisenvaara Luonnonperintösäätiö Luonnonsuojelualue Inari