Karjaranta, Kittilä

Luonnonperintösäätiö Karjaranta Luonnonsuojelualue

Karjaranta kartalla.

Luonnonperintösäätiö sai vuonna 2021 lahjaksi kolme palstaa Ounasjoen varrelta Kittilän kunnasta. Palstoista kaksi sijaitsee mielenkiintoisella Karjarannan alueella aivan Kittilän kirkonkylän vieressä.

Karjarannaksi kutsuttu, yhteensä yli sadan hehtaarin saarimainen alue on luonnonsuojelullisesti merkittävä, sillä se on luokiteltu kansallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi. Alavana tulvaniittynä se edustaa yhtä Suomen uhanalaisimmista luontotyypeistä. Karjarannan niityt ovat aikoinaan toimineet tärkeinä heinänteko- ja laidunalueina. Kittilän lisäksi suuria tulvaniittykokonaisuuksia löytyy Lapista ainoastaan Rovaniemeltä Ounasjoen suiston saarista ja Ylitorniosta Torniojoen Kainuunkylän saarista.

Tähän saakka Lapin ELY-keskus on pitänyt osaa Karjarannan alueesta niittymäisenä laiduntamalla siellä kesäisin lampaita. Sopimus on kuitenkin pitänyt tehdä erikseen jokaisen omistajan kanssa, mikä on tehnyt järjestelyistä hankalaa. Rannan palstat ovat noin kolmenkymmenen eri omistajan hallussa. Säätiö aikoo tulevaisuudessa olla yhteydessä Karjarannan muihin omistajiin ja tiedustella heidän halukkuuttaan saattaa palstat suojeluun, jotta hoito helpottuu ja lajirikkaan perinnemaiseman säilyminen pystytään turvaamaan. Samalla säätiö kerää arvokasta tietoa Karjarannan historiasta.

Karjarannan kohdalla suojeleminen ei tarkoita alueen sulkemista vaan sen aktiivista hoitamista. Alueella on paljon myös virkistyskäyttöpotentiaalia. Yksi mahdollisuus olisi tulevaisuudessa liittää Karjaranta osaksi Ounasjoen toisella rannalla sijaitsevan Kittilän kotiseutumuseon toimintaa.

Osta pala Karjarantaa!

Kuvagalleria

Luonnonperintösäätiö Karjaranta Luonnonsuojelualue
Luonnonperintösäätiö Karjaranta Luonnonsuojelualue
Luonnonperintösäätiö Karjaranta Luonnonsuojelualue
Luonnonperintösäätiö Karjaranta Luonnonsuojelualue
Luonnonperintösäätiö Karjaranta Luonnonsuojelualue