Heinineva, Alajärvi

KARTTA: Heininevan suojelusuo kansalaisen karttapaikalla

Luonnonperintösäätiö osti ensimmäisen suoalueensa Pohjanmaan suokampanjassa joulukuun alussa 2012, reilun 16 hehtaarin kappaleen Heininevaa Alajärven Lehtimäen kylästä. Toukokuussa 2013 suojelualueen pinta-ala kasvoi toisen kaupan myötä liki 37 hehtaariin. Laajennukseen sisältyy myös pieni metsäsaareke.

Arvokas Heininevan suo sijaitsee Suomenselällä, 160 metriä merenpinnan yläpuolella. Avosuota Heininevasta on noin 150 hehtaaria. Tämän valtaosin lyhytkorsi-, sara- ja rimpinevaa olevan suon luontotyypeistä lähes puolet on uhanalaisia.

Heinineva sijaitsee maisemallisesti tärkeällä paikalla, Kuortaneentien molemmin puolin. Avaraa ja jo harvinaiseksi käynyttä ehyttä suomaisemaa on helppo päästä ihailemaan. Keväällä suolla soidintaa teeri. Kesällä pesimälinnustossa näkyvimpiä ovat joutsen, kurki, kalatiira ja lokkiyhdyskunnat. Lounaasta jo hävinneestä ja Lapin eteläpuolella uhanalaisesta jänkäkurpasta ja riekosta on tehty pesintään viittaavia havaintoja aivan viime vuosina.

Heinineva on säätiön 34. suojelualue ja toinen Pohjanmaalla.

Kuva: Teemu Tuovinen. 

Ryhdy Suokummiksi - tuet Pohjanmaan suokampanjaa!

Osta pala Heininevaa!

Kuvagalleria