Järvineva, Lapua

Kartta: Järvineva karttapaikalla

Tammikuussa 2019 Luonnonperintösäätiö hankki 12,9 hehtaarin palan puoliavointa nevaa Lapualta Etelä-Pohjanmaalta. Alue ulottuu Martikkalanjärveen ja sijaitsee viisi kilometriä lounaaseen Luonnonperintösäätiön toisesta alueesta, Nurmonnevasta.

Järvinevan laidalla on 17 hehtaarin suonlaitakuusikko ja naapurissa vielä toinen neljän hehtaarin yksityinen suojelualue. Järvinevalla kohoavat vanhat rämemännyt veistoksellisen harvaan sarojen peittämästä märästä turvepatjasta. Ilves ja kanahaukka asuvat metsän puolella ja kuikka on asettunut asumaan Martikkalanjärvelle. Maakotka ja karhukin on alueella havaittu.

Järvinevan keskellä on Pakosaari-niminen metsäsaareke. Nimi juontunee isonvihan ajoista, jolloin suosaarekkeeseen paettiin kasakoita.