Syrjäjoki, Perho

KARTTA: Syrjäjoen suojelualue kansalaisen karttapaikalla

Perhon Syrjäjoen suoalue siirtyi Luonnonperintösäätiön omistukseen maaliskuussa 2015. Tämä 15 hehtaarin palsta Syrjäjoen varressa on kolmas suojeluhankinta Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin ja säätiön 2012 aloitetussa suokampanjassa.

Syrjäjoen suojelualue on ojittamatonta, tiheäpuustoista rämettä, jonka Itä- ja koilliskolkkaa hallitsee kaksi metsäsaareketta. Lounaisraja myötäilee pientä Syrjäjokea, jonka mukaan alue on nimetty.

Metsäsaarekkeiden ansiosta suojelualueen puusto on monipuolista. Rämeellä sinnittelevät kitukasvuiset männyt. Saarekkeiden puusto on lehtipuuvaltaista, koivua ja haapaa, joiden joukosta löytyy jokusia raitojakin. Kuusissa ja haavoissa on järeähköjäkin puita. Puron varressa kasvaa myös harmaaleppää ja katajaa. Alueen puusto on saanut olla rauhassa vuosikymmeniä.

Syrjäjoen suojelualueen kaltaiset erilaisia elinympäristöjä sisältävät alueet tarjoavat sijaa monille lajeille, kuten alueellisesti uhanalaiselle riekolle ja monipuoliselle nisäkäsjoukolle: hirvelle, metsäjänikselle, ketulle ja saukolle. Puro rantoineen on muun muassa sudenkorentojen elinpiiriä.

Syrjäjoki on Luonnonperintösäätiön 50. suojelualue ja neljäs Pohjanmaalla.

Kuva: Juhani Saarikoski

Tue Suokummina Pohjanmaan suokampanjaa!

Osta pala Syrjäjokea!

Kuvagalleria