Virvatuli, Halsua

KARTTA: Virvatuli kansalaisen karttapaikalla

Runsaat 60 hehtaaria ojittamatonta suota ja siihen liittyvää metsää Halsualta siirtyi Luonnonperintösäätiölle lokakuussa 2014 tehdyllä kaupalla. Osa rahoituksesta tuli Pohjanmaan luonnonsuojelupiiriltä, jonka kanssa säätiö aloitti suokampanjan keväällä 2012. Kauppa oli jo kampanjan kolmas.

Virvatuli sijaitsee Halsuan etelälaidalla, ulottuen yhdestä kulmastaan Perhon rajalinjalle. Sen lounaispuolella virtaa suojeltu Penninkijoki ja avautuu Hangasnevan-Säästöpiirinnevan laaja Natura-alue.

Virvatulen myivät säätiölle veteliläiset Eija ja Jukka Syrjälä, joiden omistuksessa alue oli toistakymmentä vuotta. Alueen sijainti etäällä teistä on yksi syy alueen jäämiselle omaan rauhaansa, kertoo Jukka Syrjälä. Heidän omistusaikanaan siellä on tehty vain vähäistä harsintaa. Myös heitä edeltävä omistaja oli jättänyt alueen luonnon huomaan. Alueelle päästäkseen onkin kuljettava toista kilometriä vaikeakulkuista maastoa tai ylitettävä Penninkijoki lännen puolella.

Virvatulesta yli puolet on suota, jonka poikki kulkevan vanhan ojan toinen haara on jo kasvanut umpeen. Suo kuuluu metsäluonnon arvokkaisiin elinympäristöihin. Metsä on muutamia ylispuita lukuun ottamatta nuorehkoa, mutta rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaista ja lajistoltaan monimuotoista. Lahopuuna löytyy mäntyä ja koivupökkelöitä. Muinaisen metsäpalon jäljiltä näkyy runsaasti palokantoja ja –koroja. Kangasmaita monipuolistavat kivikot.

Virvatulen alueella on tehty useita havaintoja metsäpeurasta, jopa satojen yksilöiden laumasta. Kesäisin metsäpeuran vaatimet laiduntavat vasojensa kanssa mieluusti soilla ja suonlaiteilla, mistä ne löytävät sopivaa syötävää. Virvatuli on Luonnonperintösäätiön 47. suojelualue ja kolmas Pohjanmaalla.

Kuva: Risto Sauso

Osta pala Virvatulesta!

Kuvagalleria