Tomteskog, Porvoo

KARTTA: Tomteskogin suojeluale kansalaisen karttapaikalla

Luonnonperintösäätiö osti Porvoon Tyysterin kylässä sijaitsevan reilun viiden hehtaarin metsän huhtikuussa 2013. Metsäalue rajautuu etelässä Storkärrin peltoon ja muissa ilmansuunnissa metsiin. Metsäalueen nimeksi on annettu Tomteskog, Tonttumetsä.

Tomteskogista suurin osa on lehtomaista ja tuoretta kangasta. Aluetta hallitsee vanha, paikoin yli satavuotias kuusikko, jossa kasvaa sekapuuna mäntyjä ja koivuja. Länsilaidan iäkkäiden hieskoivujen luonnehtimasta kosteikosta kohoaa kallioinen mäki. Siellä valtapuuston muodostavat kilpikaarnaiset männyt.

Valtaosa metsästä on tiheää, erirakenteista ja hakkaamatonta. Erikokoista lahopuuta on pysty- ja maapuuna. Sijansa Tomteskogista on löytänyt muun muassa vanhoissa metsissä esiintyvä punahäivekääpä.

Tomteskog on Luonnonperintösäätiön 36. suojelualue ja toinen Uudellamaalla. 

Kuva: Ilpo Piiroinen 2013. 

Liity Metsän Kummiksi suojelemaan hämyisiä metsiä!

Osta pala Tomteskogin metsää!

Kuvagalleria

tomteskog