Enäjärven suojelualue, Laitila ja Pyhäranta

KARTTA: Enäjärven suojelualue kansalaisen karttapaikalla

Laitilan ja Pyhärannan kuntien rajalle sijoittuva Enäjärven suojelualue on yhteensä runsaan 28 hehtaarin laajuinen ja koostuu neljästä eri tilasta (Järventausta, Kivisaari, Heinola ja Järvenperä). Tilat sijaitsevat Laitilan Untamalan kylässä sekä Pyhärannan Ihoden kylässä. Ensimmäinen, Järventausta, ostettiin kesällä 2005, Kivisaari syksyllä 2006 ja Heinola-Järvenperä kevättalvella 2007.

Metsä alueella on huomattavan koskematonta ja tiheää, vaikka rannanpuoleiset osat siitä ovat kauan sitten olleet metsälaitumena. Enäjärven suojelualueeseen kuuluu useita hehtaareita järven rantaluhtaa sekä siitä kohoavia saaria. Alueen läpi virtaa Enäjärven ainoa laskujoki. Suojelualue ulottuu lännen puolella Enäjärven avoveteen asti.

Suurin osa metsästä on rehevällä, lehtomaisella pohjalla kasvavaa kuusikkoa, mutta alueella esiintyy myös muun muassa kalliomänniköitä sekä runsaasti haapaa, koivua ja rantavyöhykkeellä tervaleppää. Liito-orava ja hiirihaukan pesintä on havaittu; rantaluhdalla laiduntaa laulujoutsen sekä pitää reviiriään kurkipari. Haavoilla kasvaa uhanalaiseksi luokiteltua haapariippusammalta sekä raidankeuhkojäkälää.

Suojelualueen merkitystä luonnehtii Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ylitarkastaja Osmo Kivivuori: ”Enäjärven viereen, Pyhärannan-Laitilan rajalle, on maanomistajan Luonnonperintösäätiön varoin syntymässä yksi Varsinais-Suomen merkittävimmistä metsä- ja rantaluonnon luonnonsuojelualueista.”

Kuva: Mikko Hovila

Tutustu Enäjärven metsälahjakorttiin!

Osta pala Enäjärven suojelualuetta!

Kuvagalleria