Keräyksen eteneminen

Saldo   32.234,04 €

päivitetty

  27.05.2021