Nauruniemessä niitettiin perinnemaisemaa esiin

Luonnonperintösäätiö Nauruniemi

Nauruniemen tilalla Puolangassa järjestettiin elokuussa onnistuneet niittotalkoot. Edellisestä kerrasta olikin aikaa, sillä tiettävästi edellinen Nauruniemen niitto tehtiin vuonna 1961. Talkoissa poistettiin ylimääräistä puustoa ja pyrittiin palauttamaan aluetta entistä selkeämmin niittymäisen avoimeksi. Talkoisiin osallistui kymmenkunta henkilöä.

Perinnemaisemat ovat metsien jälkeen uhanalaisten lajien toiseksi tärkein elinympäristö Suomessa, joten Nauruniemen kaltaiset niittykohteet ovat luonnonsuojelullisesti erittäin merkittäviä. Niityt ovat Suomessa vähentyneet huomattavasti niittokulttuurin hiivuttua ja alueet ovat usein päässeet kasvamaan umpeen. Nauruniemessä umpeenkasvamista on estänyt Pirttijoen säännöllinen tulviminen. Perinnemaisematyypeistä Nauruniemen kaltaiset tulvaniityt ovat harvinaisimpia, ja ne onkin arvioitu äärimmäisen uhanalaisiksi.

Nauruniemi on valittu ympäristöministeriön ylläpitämään Helmi-ympäristöohjelmaan, jolla tuetaan monimuotoisen luonnon suojelemista sekä kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä. Nauruniemeä tullaan jatkossa kunnostamaan myös Helmi-ohjelman puitteissa. Tavoitteena on, että niitty säilyy avoimena ja sen niittämisestä tulee säännöllinen perinne. Niittyjen hoitaminen takaa sen, ettei mikään laji pääse alueella haitalliseen valta-asemaan, vaan niitty säilyy lajistoltaan monimuotoisena. Samalla pidetään yllä vuosisatojen työstä kertovaa kulttuuriperintöä.


Luonnonperintösäätiö Nauruniemi talkoot
Haravaan nojaa Henna-Riikka Muikkula ja heinähankoa käyttää tottuneesti Anja Henttunen. Kuva: Ari-Pekka Auvinen

 


Luonnonperintösäätiö Nauruniemi talkoot
Tauolla pöllipinon äärellä raivaussahamiehet Jukka Piispanen ja Petri Haapala. Kuva: Ari-Pekka Auvinen

 

 

Luonnonperintösäätiö Nauruniemi talkoot
Talkoiden nuorin oli eskari-ikäinen Jorma Aalto Oulusta. Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Lisätietoa Nauruniemestä
 

Retket ja tapahtumat