Kuukkeleille kotimetsää Kymenlaaksosta

Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ja Luonnonperintösäätiö käynnistivät vuonna 2008 yhteisen Kuukkelimetsä Kymenlaaksoon -kampanjan, tavoitteena suojella Kymenlaaksosta kappale vanhaa metsää, joka kelpaisi vaikkapa kuukkelille. 

Ensimmäinen suojelumetsä löytyi vihdoin Iitin Hiirettelänvuorelta, ja Luonnonperintösäätiö osti metsän toukokuussa 2013. 

Vuonna 2020 ostettiin kampanjan toinen metsä Haminan Onkamaan kylästä, nimeltään Lehtoranta eli Kirkkopolun metsä.

Kampanja jatkuu edelleen ja lahjoituksen voi kohdentaa myös jo ostettuun metsään.

Kymenlaakson metsistä on suojeltu alle prosentti. Maakunnan metsiä avohakataan ahkerasti, keskimäärin yli hehtaari tunnissa vuoden ympäri. Ilman rauhoitettuja metsiä niiden alkuperäinen eliölajisto ei kykene säilymään tulevaisuuteen. Myös ihmisten virkistäytymismahdollisuudet kapenevat, kun vanhoja metsiä hakataan voimaperäisesti. Suojelumetsiä tarvitaan!

Lahjoita Kuukkelimetsä Kymenlaaksoon -kampanjaan!
 

Ryhdy Kuukkelimetsän Kummiksi!

 

Luonnonperintösäätiöllä on rahankeräyslupa: RA/2020/921.

Vuonna 1977 perustettu Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys edistää lintujen suojelua, tutkimusta ja lintuharrastusta sekä toimii harrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Valtakunnallisen BirdLife Suomen jäsenjärjestönä se on osa maailmanlaajuista BirdLife Internationalia, joka on maailman johtava linnustonsuojelun asiantuntija. 

KUVA: Hiirettelänvuorta Iitissä. Anneli Jussila.

Lisätiedot:

Suojelujohtaja Anneli Jussila, p. 040 586 3950
anneli.jussila@luonnonperintosaatio.fi