Stiftelsen för naturarvet sr

11.6.2020 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i vår ett mångsidigt skogsbruksföretag som är beläget i Ongama by i Fredrikshamn och kallades Lehtoranta enligt den önskan som uttalades av en representant för arvingarna, den som också sålde området till oss.

12.5.2020 |

Pentti Linkola, en naturvän som grundade Stiftelsen för naturarvet och bidrog till naturvård i Finland som en banbrytare, dog söndagen den 5 april i sitt hem i Ritvala i Sääksmäki. Stiftelsen för naturarvet vill hedra sin grundares livsverk och inleder därför en minnesinsamling vars avkastning kommer att användas till anskaffning av Pentti Linkolas minnesskog.

12.5.2020 | Mediatiedotteet

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen ett skogs- och myrområde som går runt den vackra och vilda sjön Vähä Särkijärvi som en hästsko inom Lassilatrakten i Norrmark.

14.4.2020 | Mediatiedotteet

Stiftelsen för naturarvet har fått som gåva ett fascinerande skogsområde på den nordostliga stranden av Lahnajärvi i Jämsä.

Luonnonperintösäätiön suojelualue Aarnikangas
9.4.2020 | Mediatiedotteet

I slutet av 2019 tog Stiftelsen för naturarvet emot en vacker och över hundraårig grandunge vid Norra Österbottens landskapssjö Pyhäjärvi. Juhani Tolonen, mannen som gav oss området, hade en innerlig önskan att bevara skogen för framtida generationer.

24.3.2020 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen ett skogsbruksföretag som heter Kettukallio och ligger inom Tortinmäkitrakten i Patis på ungefär 25 kilometers avstånd i nordlig och nordöstlig riktning från Åbo centrum. Vi lämnar in en ansökan för att fridlysa skogen enligt naturskyddslagen som sedan skyddar vegetationen, organismerna och jordmånen så att de får befinna sig i naturligt tillstånd. Efter fridlysningen får man röra sig fritt i området samt plocka bär och svamp.

29.1.2020 | Metsäkaupat

I januari kom Stiftelsen för naturarvet och Ylöjärvi stad överens om ett trädrikt skogsområde som ligger i Ylöjärvi. Skogen, som står på några kilometers avstånd nordost om stadens centrum på Mastosvuori norr om Asuntila,  kommer att skyddas till minne av Mikko Saarela, en man som var med när musikgruppen Eppu Normaali grundades.

27.11.2019 | Metsäkaupat

Under innevarande år har Stiftelsen för naturarvet slagit ett rekord med sina anskaffningar. Vi köpte så många som tjugo nya områden och ytterligare tilläggsområden till fem områden som redan skyddats. Sex områden fick vi som gåva.

6.11.2019 | Metsäkaupat

Arvingarna till gårdhelheten Järvi-Tarkka i Kauhajoki bestämde sig för att sälja platsen till Stiftelsen för naturarvet i början av hösten 2019.

Luonnonperintösäätiön suojelualue Seitasaari
24.9.2019 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i slutet av sommaren ett skogsområde som ur naturskyddets synvinkel är värdefullt och ligger vid fem olika vattendrag inom Kaamanentrakten i Enare. Anskaffningen blev möjlig när Sputnik, bolaget som ägs av regissören Aki Kaurismäki och bildkonstnären Paula Oinonen, donerade 100 000 euro för just detta ändamål.

Sidor