Stiftelsen för naturarvet sr

25.1.2017 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet har anskaffat två nästan orörda skogsområden med ett ståtligt trädbestånd i Paimela, Hollola. Med hjälp av en insamling för riksdagsledamoten Pertti Salolainens födelsedag och hans ytterligare donationer har vi också kunnat köpa en tredje bit som är mindre och kompletterar det andra skogsområdets södra gräns.

19.12.2016 | Metsäkaupat

Myr- och skogsområdet Kuovisuo i Kiminge kommer att skyddas varaktigt i Uleåborg när vi grundar ett skyddsområde inom den fastställda ytan som Stiftelsen för naturarvet anskaffade i december 2016.

15.11.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet köpte en jordlott på 20 hektar i Vasikkaniemi vid Ivalojoki älv i slutet av sommaren, fyra kilometer nordväst om Ivalo centrum.

15.11.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet får sitt hittills största skyddsområde när Aarnivalkea, ett skyddsområde som grundades 2013, expanderar till den närbelägna Kivisuoregionen.

31.8.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen en skog på cirka 18 hektar i Kolho som ligger i Mänttä-Filpula vid Birkalands norra gräns.

6.7.2016 | Metsäkaupat

Det blir ett nytt skyddsområde i Töysä i Alavo där stiftelsen köpte en skog på cirka 30 hektar.

15.6.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet gjorde i slutet av maj en affär som gällde en skogsbit på drygt 19 hektar i Kylmäkoski by i Juga i Norra Karelen.

17.5.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i slutet av april ett område på 7,5 hektar i Nokkola by i Hollola, söder om Lahtis, vid den östra stranden av Luhdanjokitrakten i Borgå å.

1.3.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i mitten av februari ett område på cirka 24 hektar vid sjön Lestijärvi i Österbotten. Ungefär 14 hektar av området består av skog, resten urgörs av ett privat vattenområde.

27.1.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet har anskaffat en gård som heter Rouvala i Nyystölä by i Padasjoki, och över 10 av områdets 16 hektar är skog. Största delen av köpesumman kom från en privat donator som ville förbli anonym.

Sidor