Stiftelsen för naturarvet sr

22.9.2011 |

I början av september lyckades Stiftelsen för naturarvet få ett nytt skyddsområde, för första gången i Kuusamo. Det nya området ligger i Lämsänkylä och gäller en knappt 14 hektar stor skog som begränsas till den vacka forsen Multikoski, som rinner fritt i öster.

12.7.2011 |

Stiftelsens senaste skyddsområde, Keijunsuo skog på sju hektar, ligger i Vehmainen i Rengo. Keijunsuo gäller det första skyddsområdet som stiftelsen har skaffat i Tavastehus. Det finns nu trettio skyddsområden som stiftelsen har i sin ägo.

14.6.2011 |

Tapiolatrakten i Norrmark i Björneborg ökades med cirka 8 hektar till följd av en bra affär som stiftelsen gjorde i slutet av maj. Tapiola utgör nu en helhet som omfattar över 17 hektar med en möjlighet att bli även bredare österut.

Sidor