Bli fadder

Om du ständigt vill stödja det arbete som Stiftelsen för naturarvet gör för att skydda Finlands skogar, så är du välkommen att bli Skogsfadder.

En fadder är en personlig beskyddare för stiftelsens skogar, och han eller hon bidrar med sina ständiga donationer till att främja kontinuiteten i naturskogarnas liv. Varje fadder ökar med sina donationer sin skyddade areal vars storlek han eller hon i slutet av varje år informeras om med ett vackert diplom.

Menyerna till vänster ger mer information om fadderskapet.

Alla skogsvänner är välkomna till faddernätverket: privata människor, organisationer och företag. Man får lämna nätverket när som helst.

Den årliga stödavgiften är minst 10 euro per månad eller 120 euro per år. Minimiavgiften för studenter är 5 euro per månad eller 60 euro per år. Stödavgiften måste betalas senast 15.11.

Du kan bli Skogsfadder genom att betala den stödavgift som du har valt via nätet: Anmäl dig för Fadder!

Du kan också bli Skogsfadder genom att fylla i blanketten här och betala den stödavgift som du har valt in på Stiftelsen för naturarvets konto IBAN FI78 5494 0950 0224 93
BIC OKOYFIHH. Om du vill stödja oss varje månad så betalar du en valbar summa. Var vänlig och använd referensnumret 21050.

Viktigt! Om du inte använder blanketten när du anmäler dig till att bli fadder så kom ihåg att skriva din adress och nämn att du vill bli fadder i meddelandefältet när du betalar.

Du kan också bli fadder genom att skriva till oss via e-post: info@luonnonperintosaatio.fi