Olika sätt att donera

Stiftelsen för naturarvets verksamhet baserar sig helt och hållet på privata donationer. Därför värdesätter vi var och en donation - ju mer vi får donationer, desto mer kan vi köpa och skydda skogar.

Stiftelsen för naturarvet har redan blivit mycket erfaren i att söka, köpa och skydda Finlands skogar. Våra fördelar som skogsskyddare är snabb aktion och flexibilitet. Den som ger oss en donation kan vara säker på att alla våra tillgångar använder vi i sin helhet för nya skogsköp och annat arbete som processen kräver - för tillfället är vi den enda stiftelsen som enbart har koncentrerat sig på skogsskydd i Finland. Vi litar på tydlig och konkret verksamhet - vi söker, köper och skyddar. De som vill stödja oss får se hur den skyddade skogsarealen ökar.

Välkommen att skydda Finlands urskogar med oss! Vid sidan om vårt skyddsarbete producerar vi värdefull information för miljöcentralerna, och vi ser till att en del av skogarna som våra frivilliga har "hittat" blir statliga skyddsobjekt.

Om du vill stödja oss med en enkel donation, betala bara den summan som du vill donera in på vårt konto nere. En vanlig donation använder vi för vårt nästa skogsköp som vi informerar om på vår webbplats. För en euro får du två kvadratmeter skog att skyddas.

Konto för donationer

IBAN FI78 5494 0950 0224 93
BIC OKOYFIHH

Var vänlig och använd våra referensnummer för att minska bankkostnaderna. Du kan också donera via nätet: klicka på länkarna nedan.

När du vill

Vi har fått ett insamlingstillstånd från Polisstyrelsen den 30 juli 2020, tillstånd nr RA/2020/921.

Stiftelsens stadgar låter oss inte dela ut understöd, bidrag eller subventioner. Alla våra tillgångar använder vi för skogskydd.

De olika sätten att donera presenteras i menyn till vänster.