Lestijärven Petäjärannasta suojelualue

Luonnonperintösäätiö osti helmikuun puolivälissä noin 24 hehtaarin alueen Lestijärven rannalta Pohjanmaalta. Siitä vajaa 14 hehtaaria on metsämaata, loput yksityistä vesialuetta. Alue nimetään Petäjärannan suojelualueeksi.

Alueen myi säätiölle järven itärannalla asuva Olavi Sillanpää, joka ei halunnut antaa tilansa huvilatontteja rakennettaviksi eikä hakata metsäänsä, vaan saattaa rannanpuoleisen osan tilasta suojelun piiriin. Hän oli jo oli kauan pitänyt ympäristön hakkuita liian kovina, ja nähtyään lehtijutun säätiöstä hän otti yhteyttä säätiön toiminnanjohtajaan Anneli Jussilaan tarjoten osaa tilastaan suojelualueeksi. Säätiön puheenjohtaja Pentti Linkola kävi toiminnanjohtajan kanssa katsomassa aluetta tammikuussa, minkä jälkeen neuvotteluissa päästiin pian yksimielisyyteen.

Petäjärannassa kasvaa vaihtelevanikäistä puustoa, enimmäkseen täysikorkeaa kuusikkoa, mutta myös nuorempia lehtipuuvaltaisia kuvioita on joukossa. Erityisen merkillepantavia ovat muinaisrannan päällä ja muuallakin kasvavat jättimäiset ikihongat, jotka ovat sekä paksuja että huikean pitkiä. Niistä suurin ylittää mittasuhteiltaan jopa Pyhä-Häkin kansallispuiston legendaariset ikihongat.

Arvokkaaksi alueen tekee myös yli kilometrin pituinen ehyt ja rakentamaton rantaviiva. Myös yksityinen vesialue – suuri harvinaisuus – nostaa alueen suojelullista arvoa. Rannan tuntumassa on puustoisia pikkusaaria.
 
Säätiö tekee yhteistyötä Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa, joka kerää varoja uusiin suojelualueisiin, eritoten ojittamattoman suon suojeluun alueella. Luonnonsuojelupiirin apu kauppaneuvotteluissa Olavi Sillanpään kanssa on ollut merkityksellinen.

Petäjäranta on Luonnonperintösäätiön 52. suojelualue ja viides Pohjanmaalla.

Kuva: Anneli Jussila.

Metsäkaupat